1.Lekcja organizacyjna.
2.Historia – nauka o przeszłości.
Czym zajmuje się nauka zwana historią ?
Czym różnią się postacie historyczne od baśniowych i legendarnych ?
Kto zajmuje się badaniem przeszłości ?
Czym są źródła historyczne ? Jak je można podzielić ?
Co to są przyczyny a co skutki wydarzeń historycznych ?
Czym zajmują się archeolodzy ? 

Kahoot - QUIZ
Tu można poczytać na ten temat
Seria filmów - "Podróże z historią"
3. Historia wokół nas.
Skąd można czerpać wiedzę na temat historii swojej rodziny?
Co to jest drzewo genealogiczne i jak się je tworzy ?
Podaj przykłady pamiątek rodzinnych .
Co nazywamy ojczyzną a co małą ojczyzną?
Czym jest patriotyzm ? Podaj przykłady zachowań patriotycznych.
Co jest charakterystyczne i tradycyjne dla naszego regionu?

Wirtualne zwiedzanie muzeum archeologicznego w Krakowie

Wirtualne zwiedzanie Zamku w Olsztynie 
Seria filmów "Gdzie przyszłość przeszłości czapkuje"
"Zakochaj się w Polsce - Katowice"
Kahoot - QUIZ
4. Mieszkamy w Polsce.
Kiedy i w jaki sposób powstała Polska ?
Co łączy ludzi należących do jednego narodu ?
Wymień polskie symbole narodowe. W jakich miejscach i sytuacjach się ich używa ?
Jakie są główne regiony Polski ?
Wymień najważniejsze święta państwowe obchodzone w Polsce ?
Wymień państwa (oprócz Polski) , w których na stałe mieszka wielu Polaków. Jak się ich nazywa ?

Kahoot - QUIZ
  "Pomniki historii - Gdańsk" - film
Inne odcinki serii "Pomniki historii"
"Miejsce z historią - Pszczyna"
"Miejsce z historią" - inne odcinki
Filmy z serii "Ukryte skarby"
Kahoot - QUIZ z 3 pierwszych lekcji

5. Czas w historii.
Czym zajmuje się chronologia ?
Do czego służy oś czasu ?
Jakie są podstawowe jednostki czasu historycznego ?
Jakie ery i epoki historyczne wyróżnia się w dziejach ludzkości ?
Jak dawniej mierzono upływ czasu ?

6.Obliczanie czasu w historii.
Jak obliczyć upływ czasu między dwoma wydarzeniami przeszłości ?
Jak określić do którego wieku należy podana data historyczna ?
Które daty wyznaczają granice wieków ?
Link do strony internetowej na ten temat

7. Czytamy mapę i plan.
Do czego służą plany i mapy historyczne ?
Jakie są najważniejsze elementy planu i mapy historycznej?
W jaki sposób czytać plan i mapę historyczną ?

8.Powtórzenie.

9.Sprawdzian.