Klasy piąte - rozdział 6


41.Zanim powstała Polska
1.Co wiemy o ludach zamieszkujących ziemie polskie przed Słowianami ? Jakie ślady ich życia odnajdują do dzisiaj archeolodzy? 2.Kim byli Słowianie i jakie były ich wierzenia przed przyjęciem chrześcijaństwa ? 3.Kiedy powstały i jakie to były pierwsze państwa słowiańskie ? 4.Kim byli Cyryl i Metody ? Co zasługują im Słowianie ? 5.Jakie państwa plemienne istniały na ziemiach polskich przed powstaniem Polski?
42.Mieszko I i początki Polski
1.W jaki sposób powstało państwo polskie ? 2.Jak doszło do chrztu Polski ? Jakie korzyści przyniosło to naszemu państwu ? 3.Dlaczego w 972 roku doszło do bitwy pod Cedynią Polski z wojskami Marchii Łużyckiej ? Jaki był jej wynik i skutki ?
Film o życiu dawnych Słowian
Film o tym jak powstała Polska
Film dokumentalny o miejscu chrztu Polski
Program telewizyjny - "Mieszko - książę Polan"
Program telewizyjny - "Mieszko i Dobrawa"
Program telewizyjny - "Spór o historię.Chrzest Polski"
Film dokumentalny "Krzyż i korona"
E-podręcznik o początkach państwa polskiego

43.Polska Bolesława Chrobrego
1.Kto przejął władzę w Polsce po śmierci Mieszka I ? 2.W jakim celu wyruszył do Prusów w 997 roku biskup czeski Wojciech ? 3.Opowiedz o tej wyprawie. 4.W jakim celu przybył do Gniezna w 1000 roku cesarz Niemiec Otton III ? 5.Jakie decyzje zapadły podczas tej wizyty ? 6.Jakie były przyczyny i skutki wojny polsko - niemieckiej w latach 1002-1018 ? 7.Jakie ziemie zajął Chrobry na krótko a jakie przyłączył do Polski ? 8.Kiedy i gdzie odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego ? Jakie to miało znaczenie dla Polski ?
Program telewizyjny dla dzieci o świętym Wojciechu

Legenda o świętym Wojciechu
E - podręcznik o Bolesławie Chrobrym
44.Kartkówka o Polsce pierwszych Piastów
QUIZ ułożony programem Kahoot przez Kasię Kozdrój
45.Kryzys i odbudowa państwa polskiego
1.Kto i w jaki sposób na krótko odsunął od władzy w Polsce syna Bolesława Chrobrego, Mieszka II , w roku 1031 ? 2.Wymień negatywne skutki dla Polski zamętu jaki zapanował po śmierci Mieszka II w 1034 roku ? 3.Jakie były skutki najazdu na Polskę wojsk czeskich w 1038 roku ? 4.W jaki sposób syn Mieszka II , Kazimierz Odnowiciel , odzyskał w 1039 roku władzę w Polsce i jakie ziemie w kolejnych latach odzyskał dla naszego kraju ? 5.Poprzez jakie działania dążył do umocnienia pozycji państwa polskiego rządzący po śmierci Kazimierza Odnowiciela jego syn Bolesław Śmiały ? 6.Kiedy i gdzie został on koronowany na króla Polski ? 7.Dlaczego Bolesław Śmiały skazał na śmierć biskupa krakowskiego Stanisława ?  Do czego wkrótce potem został zmuszony władca Polski ?
46.Rządy Bolesława Krzywoustego
1.Jaki książę objął władzę w Polsce po ucieczce na Węgry Bolesława Śmiałego ? Jaki jego urzędnik faktycznie rządził wtedy naszym państwem ? 2.Co zrobili synowie księcia - Bolesław Krzywousty i Zbigniew - by odsunąć tego urzędnika od rządów ? Jak potem podzielili się władzą w Polsce? 3.Jakie były przyczyny najazdu wojsk niemieckich na Polskę w 1109 roku ? 4.Opisz przebieg tej wojny. 5.Co zrobił Bolesław Krzywousty by samodzielnie rządzić Polską ? 6.Jakie obszary i kiedy przyłączył do Polski Bolesław Krzywousty ? 7.Dlaczego Bolesław Krzywousty zdecydował w testamencie z 1138 roku podzielić Polskę między swoich synów ? 8.Na czym miała polegać , dodatkowo zapisana w tym testamencie zasada senioratu ? 9.Jak wyglądała realizacja testamentu po śmierci Krzywoustego ?
Link do Quizu ułożonego programem Kahoot
47.Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów
1.Jakie grupy ludności tworzyły społeczeństwo w państwie pierwszych Piastów? 2.Jakie obowiązki mieli poddani wobec władcy? 3.Czym zajmowała się ludność służebna? 4.Jak doszło do ukształtowania się w Polsce rycerstwa?
48.Powtórzenie wiadomości
 

 

 49.Sprawdzian