Klasy piąte - rozdział 1


1.Lekcja organizacyjna
2.Życie pierwszych ludzi
- Ile lat temu i gdzie pojawili się praprzodkowie człowieka ? - Czym różnili się oni od współczesnych ludzi ? - Jakie umiejętności stopniowo zdobywali ? - Do czego praludzie wykorzystywali ogień ? - Czym odżywiali się praludzie w czasach kiedy prowadzili koczowniczy tryb życia ? - Czego musieli nauczyć się ludzie by móc zająć się rolnictwem i prowadzić osiadły tryb życia ? - Na jakie 3 epoki podzielono prehistorię ? Czym te epoki się różniły ?
krzyżówka o prehistoriiLinki do innych stron internetowych ukazujących pradzieje ziem polskich:
O Jurze Krakowsko - Częstochowskiej,
Strona o kopalni krzemienia w Krzemionkach Opatowskich
Strona o Jaskini Wierzchowskiej i film o niej

3.Miasta – państwa Mezopotamii
-Nad jakimi rzekami powstała w starożytności Mezopotamia?
-Jaką rolę odgrywały te rzeki w życiu mieszkających tam ludzi ?
-Jaki był tam klimat , sprzyjający wysokim plonom z pól ?
-Co robili mieszkańcy Mezopotamii by doprowadzić wodę do dalej położonych pól ?
-W jaki sposób organizowanie tej pracy miało wpływ na powstanie tam państw ?
-Kto w połowie IV tysiąclecia p.n.e. stworzył pierwszą cywilizację w Mezopotamii ?
-Czym w zakładanych wówczas przez nich miastach - państwach zajmowali się urzędnicy ?
-Czym w starożytnych miastach państwach zajmowali się:
a) chłopi
b) rzemieślnicy
c) kupcy
-Wymień najważniejsze osiągnięcia Sumerów .
-Co to był zikkurat ?
-Jakie państwo powstało na terenie Mezopotamii w II tysiącleciu p.n.e. ? Jakie miasto było jego stolicą ?
-Jak się nazywał najsłynniejszy król tego państwa ? Z czego jest najbardziej znany ?
-Co opracowali astronomowie z tego państwa ?
4.W Egipcie faraonów
-Kiedy i w dolinie jakiej rzeki powstało na północy Afryki państwo egipskie ?
-Wskaż podobieństwa między rolą rzeki w życiu mieszkańców tego państwa i Mezopotamii .
-Kto rządził w starożytności państwem egipskim ? Jaką miał władzę ? co symbolizowała jego podwójna korona ?
-Czym w starożytnym państwie egipskim zajmowali się :
a)kapłani, b)urzędnicy , c)żołnierze, d)rzemieślnicy, e)chłopi, f)niewolnicy
- Co oznacza, że religia egipska była politeistyczna ?
- Co Egipcjanie robili by zyskać przychylność swych bogów?
- Co zdaniem Egipcjan działo się z duszą człowieka po śmierci ?
- Dlaczego i jak Egipcjanie mumifikowali zmarłych ?
- W jakim celu i w jaki sposób Egipcjanie wznosili piramidy ?
- Wymień najważniejsze osiągnięcia starożytnych Egipcjan .
5.Kartkówka o pierwszych cywilizacjach
6.W starożytnym Izraelu


2.Scharakteryzuj religię Żydów.
3.Wskaż różnice i podobieństwa między religią Żydów (judaizmem) a chrześcijaństwem.
7.Cywilizacje Indii i Chin
1.Kiedy i nad jaką rzeką powstała najstarsza cywilizacja w Azji Środkowej ? 2.Wymień kilka osiągnięć tej cywilizacji. 3.Jak od czasów starożytnych jest zorganizowane społeczeństwo w Indiach ? 4.Na czym polega panujący tam system wierzeń zwany hinduizmem ? 5.Kiedy i nad jakimi rzekami powstała cywilizacja chińska ? 6.Kiedy i w jakim celu został zbudowany Wielki Mur Chiński ? 7.Wymień najważniejsze osiągnięcia cywilizacji chińskiej ?
 

8.Od hieroglifów do alfabetu
1.W jakim celu i kiedy powstało pismo ? Co w tym momencie się skończyło a co zaczęło ? 2.Jaki rodzaj pisma stosowali mieszkańcy starożytnej Mezopotamii? 3.Jakim rodzajem pisma posługiwali się starożytni Egipcjanie?  4.Kto i kiedy jako pierwszy zaczął posługiwać się alfabetem? Czego nie miały najstarsze alfabety? 5.Jakie zmiany w alfabecie wprowadzili Grecy? 6.Kto i kiedy stworzył alfabet, którym i my się posługujemy?
9.Powtórzenie wiadomości

10.Sprawdzian