Klasy piąte - rozdział 2


11.Demokratyczne Ateny
1.Omów położenie geograficzne oraz ukształtowanie terenu w Grecji . 2.Jaki wpływ miało to położenie i ukształtowanie na zajęcia starożytnych Greków ? 3.Jak nazywali siebie i swój kraj starożytni Grecy ? 4.Dlaczego w starożytności Grecy nie stworzyli jednego państwa tylko państwa- miasta : polis ? 5.Wymień najważniejsze z nich. 6.Którym z greckich polis rządzono w sposób demokratyczny? Na czym to polegało ? 7.Wymień kilka różnic między demokracją ateńską i tą jaka jest we współczesnej Polsce ? 9.Jaką rolę w starożytnych Atenach pełniły : a) Akropol ; b) agora ?

12.Sparta i wojny z Persami
1.Określ położenie geograficzne Sparty. 2.Jakie 3 grupy ludności i czym się zajmujące mieszkały w Sparcie ? 3.Dlaczego Spartanie utrzymywali stałą gotowość bojową ? 4.Dlaczego kobiety w Sparcie też musiały dbać o sprawność fizyczną ? 5.Co robili Spartanie by wychować chłopców na doskonałych żołnierzy ? 6.Jaki obszar zajmowało wówczas imperium Persów ? 7.Jakie tereny podbili Persowie w VI i V wieku p.n.e. ? 8.Jakie obowiązki nakładali Persowie na ludność podbitych ziem ? 9.Opowiedz o pierwszej bitwie Greków z Persami - pod Maratonem w 490 roku p.n.e. ? 10.Opowiedz o bitwie Greków z Persami - pod Termopilami w 480 roku p.n.e. 11.Opowiedz o bitwie morskiej Greków z Persami - w pobliżu wyspy Salamina w 480 roku p.n.e. 12.Jak ustawiali się i jak walczyli żołnierze greccy w szyku bojowym zwanym falangą ?

QUIZ do tematu

13.Bogowie i mity
1.Scharakteryzuj wierzenia starożytnych Greków. 2.Jacy byli ich najważniejsi bogowie oraz za jakie dziedziny życia byli odpowiedzialni ? 3.Jak starożytni Grecy starali się zyskać przychylność bogów ? 4.Co to były mity ? 5.Kim byli herosi ? 6.Opowiedz o Heraklesie i jego 12 pracach. 7.Kim był Homer? 8.O czym opowiada "Iliada" ? 9.O czym opowiada "Odyseja" ?

14.Kartkówka o starożytnej Grecji

QUIZ - QUIZIZZ

15.Kultura starożytnej Grecji
1.Jakie dziedziny sztuki rozwinęły się w starożytnej Grecji ? 2.Wymień 2 najsłynniejszych rzeźbiarzy starożytnej Grecji oraz ich najbardziej znane dzieła. 3.Wskaż różnice między teatrem w starożytnej Grecji i współczesnym. 4.Czym zajęła się stworzona w starożytnej Grecji dziedzina nauki zwana filozofią ? 5.Wymień 3 najsłynniejszych filozofów starożytnej Grecji . 6.Na czyją cześć i gdzie Grecy rozgrywali w starożytności zawody sportowe, zwane igrzyskami ? 7.Wymień kilka różnic między tymi igrzyskami i współczesnymi.
16.Imperium Aleksandra Wielkiego
1.Kto w IV wieku p.n.e. wykorzystał  osłabienie Sparty i Aten spowodowane ich wzajemną rywalizacją i podporządkował sobie greckie polis ? 2.Jaką słabość Persji zauważył ten władca planując atak na ten kraj ? 3.Dlaczego nie udało mu się zrealizować tego planu ? Kto to zrobił ? 4.Czym różniła się falanga macedońska od greckiej ? 5.Gdzie , kiedy i z jakim skutkiem odbyły się najważniejsze bitwy w czasie wyprawy Aleksandra Macedońskiego na Persję ? 6.Dlaczego po dotarciu do Indii Aleksander zarządził odwrót swojej armii do Macedonii ? Dlaczego sam nie wrócił do ojczyzny ? 7.Wymień najważniejsze skutki wyprawy Aleksandra Wielkiego na Persję ?

17.Powtórzenie wiadomości

18.Sprawdzian