Klasy piąte - rozdział 3


19.Ustrój starożytnego Rzymu
1.Kiedy, według legendy i gdzie powstał starożytny Rzym ? 2.Opowiedz mit o założeniu Rzymu. 3.Kto rządził Rzymem przed wprowadzeniem w nim w 509 roku p.n.e. systemu rządów zwanego republiką ? 4.Na czym polegał republikański system rządów ? 5.Kim byli w Rzymie patrycjusze a kim plebejusze ? 6.Wymień najważniejszych urzędników republiki rzymskiej oraz ich uprawnienia. 7.Jakich zmian w państwie rzymskim dokonał w I wieku p.n.e. Juliusz Cezar ? Kim on był ? 8.Jakie zmiany w sposobie rządzenia państwem rzymskim wprowadził po śmierci Juliusza Cezara Oktawian August ?
20.Imperium Rzymskie
1.Jakie tereny podbili Rzymianie między III wiekiem p.n.e. a I wiekiem naszej ery ? 2.Z jakim krajem położonym na północy Afryki i z jakim skutkiem walczyli Rzymianie w III i II wieku p.n.e. ? 3.Na linii jakich rzek oparły się wtedy granice państwa rzymskiego ? Co i jakim celu Rzymianie tam zbudowali ? 4.Co to były legiony ? Jak byli wyposażeni legioniści ? 5.Co Rzymianie nazywali prowincjami ? Wymień kilka z nich ? 6.Co to było Imperium Rzymskie ? 7.Jakie korzyści czerpał Rzym z podbitych prowincji ? 8.Co to był "Pax Romana" ? 9.Co to znaczy, że ludność rzymskich prowincji ulegała romanizacji ? 10.Co coraz bardziej zagrażało cesarstwu rzymskiemu od III w. naszej ery ? Jak Rzymianie próbowali sobie z tym zagrożeniem poradzić ? 11.Jakie problemy wewnętrzne osłabiały wówczas państwo rzymskie ? 12.Jakie miasto i kiedy stało się nową stolicą cesarstwa rzymskiego w miejsce tracącego na znaczeniu Rzymu ? 13.Dlaczego i kiedy podzielono imperium rzymskie na 2 części ? Jakie miasta od tej pory były stolicami każdej z nich ? 14.Kto i kiedy doprowadził do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego ?
21.Życie w Wiecznym Mieście
1.Jaką rolę pełniło w starożytnym Rzymie Forum Romanum? 2.Dlaczego nazywano Rzym wiecznym miastem ? 3.Porównaj życie patrycjuszy i plebejuszy w starożytnym Rzymie . 4.Czym w starożytnym Rzymie zajmowali się gladiatorzy ? Skąd ich najczęściej brano ? 5.Co to były lary i penaty ? 6.Wymień najważniejszych bogów starożytnych Rzymian a także napisz czym każdy z nich się zajmował oraz jak się nazywał jego grecki odpowiednik . 7.Czym zajmowały się kapłanki nazywane westalkami ?
 

22.Kartkówka o starożytnym Rzymie
23.Dokonania starożytnych Rzymian
 1.Jakie były największe osiągnięcia architektoniczne Rzymian ? 2.W jaki sposób Rzymianie zaopatrywali swoje miasta w wodę ? 3.Kto i jak budował rzymskie drogi ? Komu służyły ? 4.Wymień najważniejsze osiągnięcia starożytnych Rzymian w dziedzinie literatury. 5.Jaką rolę pełniły wzniesione przez starożytnych Rzymian budowle: a) Panteon ; b) Circus Maximus ; c) Koloseum ? 6.Jaki był dorobek Rzymian w dziedzinie prawa ?
 

24.Początki chrześcijaństwa
1.Gdzie i kiedy narodziło się chrześcijaństwo ? 2.Co głosił Jezus Chrystus ? 3.W jaki sposób chrześcijaństwo rozprzestrzeniło się w cesarstwie rzymskim ? 4.Dlaczego szeregi chrześcijan szybko rosły ? 5.Kto został pierwszym biskupem Rzymu ? Jaką rolę odgrywają jego następcy ? 6.Jak chrześcijanie byli początkowo traktowani przez Rzymian ? 7.Kto i kiedy wydał Edykt Mediolański ? Jakie to miało znaczenie dla chrześcijan ?
 

25.Powtórzenie wiadomości
Starożytny Rzym, test klasa 5 - QUIZ ułożony programem KAHOOT
26.Sprawdzian