Klasy piąte - rozdział 4


27.Bizancjum w czasach świetności
1.Kiedy powstało cesarstwo bizantyjskie ? Jakie miasto było jego stolicą ? 2.Kto tym państwem rządził ? Scharakteryzuj jego władzę ? 3.Kiedy i w czasie czyjego panowania państwo to osiągnęło największą świetność ? 4.Określ położenie geograficzne Konstantynopola. 5.Na czym najbardziej bogaciło się to miasto ? 6.Co chroniło jego mieszkańców przed zewnętrznymi atakami ? 7.Na jakim mieście i w jaki sposób wzorował się Konstantynopol ? 8.Czym charakteryzował się bizantyjski styl budowli stawianych w tym państwie ? 9.Jakie były osiągnięcia nauki bizantyjskiej ? 10.Kto i kiedy zdobył Konstantynopol ? Jakie znaczenie dla historyków ma ta data ?

 

28.Arabowie i początki islamu
1.Gdzie , kiedy i w jakich okolicznościach narodziła się religia zwana islamem? 2.Na czym polega 5 filarów islamu ? 3.Jakie ważne dla wyznawców wydarzenie miało miejsce w 622 roku ? Jakie znaczenie ma dla nich ta data ? 4.Jakie terytoria podbili Arabowie od VII wieku ? 5.Wymień najważniejsze dokonania kultury i nauki arabskiej oraz omów ich wpływ na Europę.

Film o islamie

Quiz o islamie

Test wiedzy o islamie
29.Nowe państwa w Europie
1.Kiedy i gdzie powstało państwo Franków ? 2.Jakie dwie dynastie rządziły początkowo tym państwem ? 3.Kto zmierzył się w bitwie pod Poitiers w 732 roku ? Jakie znaczenie miała ta bitwa ? 4.Jakie były dokonania najsłynniejszego władcy Franków - Karola Wielkiego ? 5.Kiedy i gdzie odbyła się jego koronacja na cesarza ? 6.Kiedy i gdzie doszło do podziału państwa Karola Wielkiego  Jakie państwa powstały w wyniku tego podziału ? 7.Według jakiej zasady powoływano królów w państwie wschodniofrankijskim od 911 roku ? 8.Co to była Rzesza Niemiecka ? 9.Który z jej władców i kiedy koronował się na cesarza rzymskiego ?

E- podręcznik o Karolu Wielkim

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

 

 

 30.Konflikt papiestwa z cesarstwem
1.Jakie były przyczyny rozłamu w chrześcijaństwie w XI wieku ? 2.Jak nazwano ten rozłam ? Jaką datę uznaje się za jego początek ? 3.Wskaż różnice i podobieństwa między powstałymi wówczas dwoma odłamami chrześcijaństwa. 4.Co było przyczyną sporu między papiestwem a cesarstwem w średniowieczu ? 5.Kto był papieżem a kto cesarzem w XI wieku, gdy ten spór był najsilniejszy ? 6.Jaką bronią posłużył się papież i do czego zmusił cesarza ? 7.Jak rozstrzygnięto ten spór w 1122 roku w Wormacji ?
31.Wyprawy krzyżowe

1.Dlaczego Palestyna nazywana jest Ziemią Świętą ? 2.Kto i kiedy zaczął utrudniać chrześcijanom do nich pielgrzymki ? 3.W jaki sposób usiłował rozwiązać ten problem w 1095 roku papież Urban II ? 4.Co to były wyprawy krzyżowe i jak nazywano ich uczestników ? 5.Kiedy wyruszyła pierwsza wyprawa krzyżowa i czym się zakończyła ? 6.Ile było wypraw krzyżowych i czym ostatecznie się skończyły ? 7.Jakie zakony rycerskie powstały w czasie wypraw krzyżowych ? 8.Jakie były skutki wypraw krzyżowych ?

Wyprawy krzyżowe 

 32.Powtórzenie wiadomości
QUIZ ułożony programem KAHOOT
33.Sprawdzian