Klasy piąte - rozdział 5


34.System feudalny
1.Co robili władcy średniowiecznych państw by zapewnić sobie poparcie i wierność rycerzy, dworzan i duchownych ? 2.Kogo nazywano wówczas seniorami a kogo wasalami ? 3.Jakie były obowiązki wasali wobec seniorów ? 4.Co to było lenno (feudum) ? 5.W jakim celu organizowano uroczystości zwane hołdami lennymi ? Jaki miały one przebieg ? 6.Co nazywamy drabiną feudalną ? 7.Co to były przywileje ? Kto i komu mógł je nadawać w średniowieczu ? 8.Na jakie stany (grupy) podzielone były społeczeństwo w średniowiecznych państwach ? 9.Wymień prawa i obowiązki poszczególnych stanów.
35.Epoka rycerzy
1.Jakie były obowiązki średniowiecznych rycerzy ? 2.Jakimi cechami musieli się oni odznaczać ? 3.Jaką drogę musiał przejść chłopiec, aby stać się rycerzem ? 4.Jaki przebieg miała uroczystość nazywana pasowaniem na rycerza ? 5.Co składało się na wyposażenie średniowiecznych rycerzy?
E - podręcznik o rycerzach
Program o życiu rycerzy 
Program o zamku Książ    Wirtualny spacer po zamku w Będzinie 
Panorama zamku w Olsztynie koło Częstochowy
36.Średniowieczne miasto i wieś
1.W jaki sposób powstawały miasta w średniowieczu ? 2.Wymień organy władzy, które w średniowieczu tworzyły samorząd miejski. Określ ich zadania. 3.Jakie były główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast ? 4.Co to były i czym zajmowały się w średniowiecznych miastach cechy ? 5.Kim w średniowiecznych miastach byli patrycjusze , pospólstwo i plebs ? 6.Jaką rolę w średniowiecznych miastach pełnił ratusz a jaką barbakan i sukiennice ? 8.Porównaj życie mieszkańców średniowiecznych i współczesnych miast. 9.Na czym polegała stosowana przez średniowiecznych chłopów metoda uprawy ziemi nazywana trójpolówką ? 10.Porównaj pracę i życie średniowiecznych i współczesnych chłopów.

Test do tematu

Krzyżówka o średniowiecznych miastach:
37.Kościół w średniowieczu
1.Czym , oprócz funkcji religijnych , zajmowali się średniowieczni duchowni ? 2.Co robili ludzie w średniowieczu by zapewnić sobie zbawienie po śmierci ? 3.Jak wyglądało życie średniowiecznych zakonników ? Czego musieli się oni wyrzec ? 4.Wymień kilka zakonów powstałych w średniowieczu.  Czym się one różniły ? 5.W jaki sposób kopiowano średniowieczne książki ? 6.Jak było zorganizowane średniowieczne szkolnictwo ?
Film o życiu w zakonie cystersów
Wirtualny spacer po Kościele Mariackim w Krakowie
Wirtualny spacer po klasztorze benedyktynów w Tyńcu
Film - "Radek wstępuje do zakonu"
Film - "Reguły Templariuszy"
E - podręcznik o średniowiecznych mnichach
38.Sztuka średniowiecza
1.Jaką rolę odgrywała sztuka w średniowieczu ? 2.W jakich dwóch stylach architektonicznych stawiano średniowieczne budowle ? Czym się one charakteryzowały ? 3.Wymień kilka średniowiecznych zabytków w Polsce.
Prezentacja multimedialna

39.Powtórzenie wiadomości

Powtórzenie z rozdziału V - KAHOOT
Społeczeństwo średniowiecza, klasa 5 - QUIZ ułożony programem KAHOOT
40.Sprawdzian wiadomości