Klasy szóste - rozdział I

 
1.Lekcja organizacyjna
2.Wielkie odkrycia geograficzne

 

3.Skutki odkryć geograficznych

Wykład na ten temat

4.Renesans – narodziny nowej epoki

5.Kultura renesansu w Europie

6.Reformacja – czas wielkich zmian
7.Kontrreformacja

Quiz o kontrreformacji

Wykład na ten temat

8.Powtórzenie


Quiz ułożony programem Kahoot

9.Sprawdzian