Klasy szóste - rozdział II

10.Demokracja szlachecka

11.W folwarku szlacheckim

 

12.W czasach ostatnich Jagiellonów

 

Audycje radiowe o hołdzie pruskim

13.Odrodzenie na ziemiach polskich

Renesans w Polsce.mp4
14.Rzeczpospolita Obojga Narodów

 

15.Państwo bez stosów”

 

Quiz ułożony programem Kahoot

16.Pierwsza wolna elekcja

 

Wykład na ten temat

17.Powtórzenie

Drugie powtórzenie ułożone programem Kahoot
18.Sprawdzian