Klasy szóste - rozdział III19.Wojny z Rosją

 

20.Początek wojen ze Szwecją

    

21.Powstanie Chmielnickiego

 

 22.Potop szwedzki

 

23.Wojny z Turcją
Loading...
Powtórzenie dla klas szóstych z rozdziału III - wojny Polski w XVII wieku.

QUIZIZZ - Wojny Polski w XVII wieku

24.Kryzys Rzeczypospolitej

 
25.Barok i sarmatyzm

 
26.Powtórzenie

 

 27.Sprawdzian