Klasy szóste - rozdział IV


28.Monarchia absolutna we Francji 

 

29.  

Monarchia parlamentarna w Anglii
30.Oświecenie w Europie

 

31.Nowe potęgi europejskie

Nowe potęgi europejskie 

32.Stany Zjednoczone Ameryki
Stany Zjednoczone Ameryki 

33.Powtórzenie

Krzyżówka powtórzeniowa z rozdziału IV dla klas szóstych - część 1 Powtórzenie z rozdziału IV dla klas szóstych - część 2

QUIZ UŁOŻONY PROGRAMEM KAHOOT

34.Sprawdzian

Quiz z rozdziału IV - pobierz i rozwiąż