Klasy szóste - rozdział V

35.Rzeczpospolita pod rządami Wettinów
 

36.Pierwszy rozbiór Polski

 
37.Kultura polskiego oświecenia

 
38.Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja

 
39.Powstanie kościuszkowskie i trzeci rozbiór Polski

 

 40.Powtórzenie

41.Sprawdzian