Klasy szóste rozdział VI

42.Rewolucja francuska

Rewolucja we Francji 

43.Republika Francuska

Link do prezentacji
44.Epoka Napoleona Bonapartego

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

Epoka Napoleona Bonapartego 

 45.Upadek Napoleona
46.Legiony Polskie we Włoszech
47.Księstwo Warszawskie 

 

 48.Powtórzenie

49.Sprawdzian
50.Podsumowanie roku szkolnego