1. KONGRES WIEDEŃSKI.                                                                    

  TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak obradował Kongres Wiedeński.
2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA.
3. NOWE IDEOLOGIE.
4. PRZECIWKO ŚWIĘTEMU PRZYMIERZU.
5. EUROPA PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM -powtórzenie
6. PO UPADKU KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO.
7. W KRÓLESTWIE POLSKIM
8. POWSTANIE LISTOPADOWE
                                                                                  TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Czy Powstanie Listopadowe mogło zakończyć się sukcesem?
 
9. WIELKA EMIGRACJA
10. ZIEMIE POLSKIE PO UPADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO
11. WIOSNA LUDÓW NA ZIEMIACH POLSKICH
12. KULTURA POLSKA DOBY ROMANTYZMU
13. ZIEMIE POLSKIE PO KONGRESIE WIEDEŃSKIM-powtórzenie
14. STANY ZJEDNOCZONE W XIX WIEKU
15. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC I WŁOCH
16. KOLONIALIZM W XIX WIEKU
17. ROZWÓJ NOWYCH RUCHÓW POLITYCZNYCH
18. POSTĘP TECHNICZNY I ZMIANY CYWILIZACYJNE.
19. KULTURA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Kim byli impresjoniści? 
20.EUROPA I ŚWIAT PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie
21. ZIEMIE POLSKIE PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWYM
22. POWSTANIE STYCZNIOWE
23. REPRESJE PO POWSTANIU STYCZNIOWYM
24. W ZABORZE PRUSKIM I AUSTRIACKIM
25. ROZWÓJ GOSPODARCZY ZIEM POLSKICH
26. NOWE RUCHY POLITYCZNE NA ZIEMIACH POLSKICH
27. ORGANIZACJE NIEPODLEGŁOŚCIOWE NA POCZĄTKU XX WIEKU
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak działała Organizacja Bojowa PPS?
28. KULTURA POLSKA PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU
29. ZIEMIE POLSKIE PO WIOŚNIE LUDÓW- powtórzenie
30. ŚWIAT NA DRODZE KU WOJNIE

                        31. NA FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW - Jakie były początki czołgów?
32. I  WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICH
33. REWOLUCJE W ROSJI
34. SPRAWA POLSKA W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
35. I WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie
36. ŚWIAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ
37. NARODZINY FASZYZMU -FASZYZM WE WŁOSZECH
38. FASZYZM W NIEMCZECH
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW-Odbudowa armii niemieckiej po I wojny światowej
39. ZSRR PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
40. KULTURA  I ZMIANY SPOŁECZNE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
41. ŚWIAT MIĘDZY WOJNAMI
42.  ŚWIAT W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM - powtórzenie
                    43. ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
44. WALKI O WSCHODNIĄ GRANICĘ
    TAJEMNICE SPRZED WIEKÓW- Jak doszło do "Cudu nad Wisłą"?
45. KSZTAŁTOWANIE SIĘ  GRANICY ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ
46. RZĄDY PARLAMENTARNE
47. ZAMACH MAJOWY I RZĄDY SANACJI

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

48. GOSPODARKA II RZECZPOSPOLITEJ
49. SPOŁECZEŃSTWO ODRODZONEJ POLSKI
50. OSIĄGNIĘCIA II RZECZPOSPOLITEJ
51. II RZECZPOSPOLITA NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
52. POLSKA W PRZEDEDNIU WOJNY
53.POLSKA W OKRESIE MIEDZY WOJENNYM -powtórzenie