1. NAJAZD NIEMIEC NA POLSKĘ -POCZĄTEK II WOJNY ŚWIATOWEJ

Gra historyczna - link

2. PODBÓJ EUROPY PRZEZ HITLERA I STALINA
      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Dlaczego Niemcy nie zdobyli Anglii.
3. WOJNA III RZESZY Z ZSRR
4. POLITYKA OKUPACYJNA III RZESZY
5. II WOJNA ŚWIATOWA POZA EUROPĄ
6. DROGA DO ZWYCIĘSTWA
7. KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ
8. II WOJNA ŚWIATOWA -powtórzenie

9. DWIE OKUPACJE
10 . WŁADZE POLSKIE NA UCHODŹSTWIE
11. POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE
      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Akcje polskiego ruchu oporu.
12. SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE POD OKUPACJĄ
13. PLAN "BURZA" I POWSTANIE WARSZAWSKIE


14. POLACY W KOALICJI ANTYHITLEROWSKIEJ
15. SPRAWA POLSKA POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ
16.POLACY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ-powtórzenie

17. POWOJENNY PODZIAŁ ŚWIATA

18. POCZĄTEK ZIMNEJ WOJNY
      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- mur berliński
19. ZA ŻELAZNĄ KURTYNĄ
20 . DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
21. ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO
22. KONFLIKT NA BLISKIM WSCHODZIE
23. ZIMNA WOJNA I WYŚCIG ZBROJEŃ
24. DROGA KU WSPÓLNEJ EUROPIE
25. PRZEMIANY SPOŁECZNE I KULTUROWE W II POŁOWIE XX WIEKU
26. ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - powtórzenie

                             27. POCZĄTKI WŁADZY KOMUNISTÓW W POLSCE
      TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- Jak  Polacy zasiedlali ziemie odzyskane?

28. OPÓR SPOŁECZNY WOBEC KOMUNIZMU
29. POWOJENNA ODBUDOWA POLSKI
30. POLSKA W CZASACH STALINIZMU
31. POLSKI PAŹDZIERNIK
32. PRL W LATACH 1956-1970
33. POLSKA W LATACH 70, XX WIEKU
34. ŻYCIE CODZIENNE POLAKÓW W PRL-U
35. POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ--powtórzenie
36. POCZĄTEK OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE
                                                                                                     

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
37. POWSTANIE SOLIDARNOŚCI
 

Utworzony za pomocą aplikacji Padlet
38. STAN WOJENNY I SCHYŁEK PRL

     TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU-  Jak Pomarańczowa Alternatywa walczyła z komunizmem?
39. ROZPAD BLOKU WSCHODNIEGO

40. POCZĄTEK III RZECZPOSPOLITEJ

Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

41. UPADEK KOMUNIZMU- powtórzenie 
42. EUROPA PO ROZPADZIE ZSRR
     TAJEMNICE MIENIONEGO WIEKU- terroryzm czeczeński
43. KONFLIKTY NA ŚWIECIE PO 1989 ROKU
44. POLSKA W LATACH 90 XX WIEKU
45. POLSKA W NATO I UE
46. ŚWIAT W ERZE GLOBALIZACJI
47. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
48. POLSKA I ŚWIAT W NOWEJ EPOCE - powtórzenie