MATERIAŁY DO NAUKI O UNII EUROPEJSKIEJ

1 maja 2021 roku odbył się drugi Internetowy Quiz o Unii Europejskiej. Wzięło w nim udział 59 osób z całej Polski !

Zwyciężył Paweł Braksator (były uczeń Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach a obecnie 7 Liceum Ogólnokształcącego) - 69 punktów

Drugie miejsce zdobył obecny uczeń SP 67 - Łukasz Szot - także 69 punktów (miał jednak gorszy czas.

Przy okazji muszę podkreślić ,że obaj byli bezbłędni , gdyż ja w pytaniu o datę przyjęcia euro w Estonii zrobiłem błąd (zaznaczając rok 2013) a oni zaznaczyli właściwą datę (2011 rok) .

Trzecie miejsca zajęła Anna Bętkowska z SP 3 z Raszczyc , uzyskując 68 punktów.

Gratuluję zwycięzcom ! Dziękuję wszystkim uczestnikom !

Pełen ranking z wynikami można zobaczyć tutaj .

 


ProProfs Quiz- Najsłynniejsi twórcy pochodzący z państw Unii Europejskiej

Stąd można pobrać bardzo ciekawą publikację "Gwiezdny express" bardzo pomocną w dobrym przygotowaniu się do tego konkursu.

Flags » Puzzle games

Pytania i odpowiedzi dla uczniów przygotowujących się do konkursu wiedzy o Unii Europejskiej:

1.Kiedy powstała  Europejska Wspólnota Węgla i Stali – organizacja, która dała początek Unii Europejskiej? 

Europejska Wspólnota Węgla i Stali została powołana na mocy traktatu paryskiego, podpisanego 18 kwietnia 1951 .Traktat wszedł w życie w 1952 roku.

2.Jakie kraje wtedy należały do tej organizacji?

Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN oraz Włochy.

3.Czy Norwegia należy do Unii Europejskiej?

Nie

4.Ilu posłów liczy obecnie parlament europejski? 

705

5.Ilu posłów obecnie zasiada w nim z Polski ?
52

7.Kto jest obecnie przewodniczącym parlamentu europejskiego?

przewodniczącym jest obecnie  David Sassoli 

8. Kiedy w Norwegii odbyły się referenda, w których jej mieszkańcy zagłosowali przeciw przystąpieniu do Unii Europejskiej?

Mieszkańcy Norwegii dwukrotnie – podczas referendów w latach 1972 i 1994 – zagłosowali przeciwko członkostwu w Unii Europejskiej.

9.Jakie kraje znajdujące się na Półwyspie Iberyjskim należą do Unii Europejskiej?

Hiszpania i Portugalia

10.Jaka jest najdłuższa rzeka płynąca przez Unię Europejską?

Dunaj

11.Ile państw Unii Europejskiej wprowadziło już euro jako swoją walutę? 

1 stycznia 2011 roku euro stało się także walutą w Estonii a 1 stycznia 2014 roku Łotwy. 1 stycznia 2015 roku euro stało się walutą Litwy . 19 państw ma już tę walutę.http://europa.eu/abc/travel/index_pl.htm

12. Aby uzyskać pomoc w nagłych wypadkach, we wszystkich krajach UE  należy zadzwonić  pod numer...

112

13. Obywatele jakich krajów europejskich nie należących do UE są traktowani tak samo, jak jej obywatele, i poruszają się swobodnie po całej Unii z dowodem osobistym lub paszportem?Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i SzwajcariiChociaż trzeba by jeszcze dodać Norwegię (nie cały jej obszar) oraz de facto (w rzeczywistości):Monako (otwarta granica z Francją),San Marino (otwarta granica z Włochami),Watykan (otwarta granica z Włochami). Reguluje to układ z Schengen.http://europa.eu/abc/travel/doc/index_pl.htm

14.Ile języków urzędowych jest w Unii Europejskiej?

24

15.Podaj dokładną datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r.

16.Podaj tytuł i kompozytora hymnu Unii Europejskiej.

Oda do Radości  , Ludwig van Beethoven

17.Wymień kraje UE , w których panującym ustrojem jest monarchia konstytucyjna.

Szwecja, Dania, Holandia, Belgia, Hiszpania, Luksemburg

18.Kiedy pierwszych 11 krajów Unii przyjęło euro jako swoją walutę?

1 stycznia 1999 nastąpiła inauguracja euro w transakcjach bezgotówkowych w 11 krajach (bez Grecji), a od 1 stycznia 2002 wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu państwach UE . 

19.Wymień kraje Unii Europejskiej, w których euro nie zastąpiło jeszcze ich walut narodowych.

Dania, Szwecja, Polska,  Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia

20. Jak się nazywał współtwórca idei powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Minister spraw zagranicznych Francji w latach 1948-1952?

Robert Schuman

21.W jakim dniu corocznie obchodzone jest  święto Unii Europejskiej Dzień Europy?

9 maja

22. Jaki dokument ułatwia dostęp do publicznej opieki medycznej w UE i przyspiesza zwrot poniesionych kosztów leczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

23.Gdzie znajduje się siedziba Rady Unii Europejskiej?

W Brukseli http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=PL

24.Jaką funkcję w niej pełnił Donald Tusk ?

przewodniczący Rady Europejskiej

25.Gdzie i kiedy został podpisany traktat powołujący do życia Unię Europejską?

parafowany 11 grudnia 1991 r., podpisany 7 lutego 1992 r. w Maastricht w Holandii. TUE wszedł w życie 1 listopada 1993 roku

26.Co ile czasu zmieniany jest Przewodniczący Rady Europejskiej? 

Co 2,5 roku.  

27.Wymień 3 siedziby parlamentu europejskiego.

Parlament Europejski ma trzy siedziby: w Brukseli (Belgia), w Luksemburgu oraz w Strasburgu (Francja).Choć potocznie mówimy często, że Parlament Europejski ma trzy siedziby, to ściśle rzecz biorąc siedzibą unijnego zgromadzenia jest tylko Strasburg, a Bruksela i Luksemburg- miejscami pracy.http://europa.eu/institutions/inst/parliament/index_pl.htmhttp://www.europarlament.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_ep.pap.pl&_PageID=1&_menuId=2&_subMenu=2&_nrDep=896&_CheckSum=-1900348192

28. Jakie miasto jest jego siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich?

Jego siedzibą jest Luksemburg.

29.Kto jest obecnie Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich? 
Irlandka Emily O'Reilly

30.Jak brzmi motto Unii Europejskiej?

“Zjednoczona w różnorodności”

31.O jakim kraju UE jest mowa w tym opisie: „Kraj lasów i jezior,  słynie ze swojej dziewiczej przyrody. Na dalekiej północy, przez ponad dziesięć tygodni lata trwają białe noce, podczas których słońce nie zachodzi. Zaś zimą, na tym samym obszarze, przez ponad osiem tygodni słońce nigdy nie wznosi się ponad horyzont”.

Finlandia

32.Kiedy i gdzie podpisano traktat powołujący do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą – organizację, która po Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali stanowiła kolejny etap na drodze jednoczenia Europy?

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą podpisano 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.

33.Jakie trzy państwa należące do UE określa się często mianem „kraje Beneluxu”?

Belgia, Holandia i Luxemburg

34. W krajobrazie tego kraju dominują płaskowyże i łańcuchy górskie, takie jak Pireneje i Sierra Nevada. Z tych gór wypływa klika dużych rzek, takich jak Ebro, Duero, Tag i Gwadalkiwir.

Hiszpanii

35.W tym kraju UE znajduje się popularne wśród turystów Jezioro Balaton ,największe jezioro w Europie Środkowej.

Na Węgrzech

36.To z tego kraju należącego do UE pochodzą tak znane na całym świecie zespoły i piosenkarze rockowi jak U2, The Corrs, czy Sinéad O’Connor.

Z Irlandii

37. Jaki kraj należący do UE jest na tej mapie zaznaczony ciemnozielonym kolorem?Portugalia

38.To zdjęcie przedstawia jedną z najbardziej znanych kobiet w EU. Podaj jej imię i nazwisko oraz napisz w jakim kraju i jakie obecnie zajmuje stanowisko.Angela Dorothea Merkel  kanclerz Niemiec od 22 listopada 2005.

39.Do jakiego państwa UE należy ta flaga?Cypru

40.Jakie państwo, należące do UE jest na tej mapie zaznaczone ciemnozielonym kolorem?Grecja

41.Herb jakiego kraju UE widoczny jest na tym obrazku?Słowenii

42.Podaj nazwę budowli widocznej na tych zdjęciach. Napisz gdzie się ona znajduje oraz jak się nazywa charakterystyczny zegar widoczny na jej wieży.Pałac Westminsterski. Pałac znajduje się w Londynie, na lewym brzegu rzeki Tamizy. Jedną z najsławniejszych części pałacu jest wieża zegarowa, mieszcząca znaną atrakcję turystyczną, zegar Big Ben.

43.W tym kraju UE znajdują się dorzecza czterech rzek: Sekwany na północy, Loary i Garonny płynących w kierunku zachodnim, oraz Rodanu, który wypływa z Jeziora Genewskiego i wpada do Morza Śródziemnego.

We Francji

44.Ten kraj ma największą liczbę ludności spośród państw skandynawskich.

Szwecja

45.W jakim kraju UE językami urzędowymi są niderlandzki i fryzyjski ?

W Holandii

46.Ten kraj UE uzyskał niepodległość w 1830 roku uwalniając się spod panowania Holandii.

Belgia

47.Co to za budowla i w jakim kraju UE się znajduje?Koloseum w Rzymie

48. Skalisty półwysep na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego należący do Wielkiej Brytanii to…

Gibraltar

49. Potrawa kuchni włoskiej, obecnie szeroko rozpowszechniona na całym świecie. Najczęściej jest to płaski placek z ciasta drożdżowego posmarowany sosem pomidorowym, posypany tartym serem i ziołami, pieczony w bardzo mocno nagrzanym piecu.

Pizza

50.Do jakich państw UE należą te flagi:

a)b)  c)   a)Rumunia , b) Węgry , c)Luksemburg

51.W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) w województwie śląskim jest realizowanych przy udziale funduszy unijnych wiele projektów. Wymień 5 z nich.

Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Wielowsi-Adaptacja historycznego budynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury-Budowa pokazowej zagrody żubrów w zabytkowym parku w Pszczynie-Rewitalizacja czeladzkiej średniowiecznej starówki-Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu-Rewitalizacja starówki w Bielsku Białej-Rewitalizacja zespołu parkowo – pałacowego w Koszęcinie-Rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach-Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja kina Kosmos w Katowicach-Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie-Podniesienie walorów turystycznych Lublińca i okolic przez budowę i integrację sieci tras rowerowych

52.Z jakiego kraju UE wywodzą się i są tam bardzo popularne przedstawione na ilustracji widowiska? Jaką mają nazwę?Z Hiszpanii, to korrida (corrida )

53.Jakie dwa kraje UE rywalizowały w przeszłości (głównie w XIX wieku) o Siedmiogród (Transylwanię )? Do którego z tych państw należy obecnie ten obszar?

Węgry z Rumunią. Obecnie Siedmiogród należy do Rumunii.

54.Jaką nazwę ma ten instrument (składający się z drewnianej rękojeści, do której przymocowano z jednej lub obu stron pary drewnianych muszelek związanych sznurkiem; przy potrząsaniu muszelki uderzają w znajdującą się między nimi drewnianą płytkę) używany przez hiszpańskie tancerki?Kastaniety

55. Włoski taniec ludowy pochodzący z Neapolu. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od niebezpiecznego pająka - tarantuli, z którego jadowitego ukąszenia miał właśnie leczyć taniec.

Tarantela

56.Podaj nazwę budowli widocznej na ilustracjach. W jakim mieście i jakim kraju się znajduje. Kto ją zaprojektował?La Sagrada Família -kościół w Barcelonie w Hiszpanii, uważany za główne osiągnięcie jej projektanta, katalońskiego architekta Antoniego Gaudí.

57. Podaj nazwę budowli widocznej na ilustracjach. W jakim mieście i jakim kraju się znajduje?Wieża Eiffela – najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, rozpoznawany również jako symbol Francji.

58.Państwo UE , które leży na Półwyspie Jutlandzkim oraz na ponad 400 wyspach, z których największe to Fionia i Zelandia.

Dania

59. Najwyższym punktem w tym państwie UE  jest Aukštasis (294 m.n.p.m.).

Na Litwie

60.Jakie państwo UE zaznaczone jest na tej mapie brązowym kolorem?Estonia

61.Wymień 5 podstawowych celów  UE zapisanych w Traktacie o Unii Europejskiej z 1992 roku.

 • promowanie ekonomicznego i społecznego postępu poprzez zacieśnianie współpracy gospodarczej i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
 • wzmacnianie obrazu Unii jako jednego ciała politycznego mówiącego jednym głosem na arenie międzynarodowej poprzez prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej,
 • dążenie do stworzenia obywatelstwa europejskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u zwykłych obywateli poprzez zapewnienie jednakowych norm prawnych i pełnej swobody przepływu ludzi w obrębie Unii,
 • rozwijanie obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwego traktowania, którym ma być UE poprzez wprowadzanie wspólnych norm prawnych, socjalnych i stałą poprawę poziomu życia państw uboższych.
 • ujednolicenie struktury gospodarczej krajów członkowskich, wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów.
 • powiększenie standardów życia

62.Co to za budowla i w jakim kraju UE się znajduje?Krzywa wieża w Pizie, we Włoszech

63. Gatunek muzyczny powstały w XIX wieku w biednych dzielnicach portowych miast Portugalii; melancholijna pieśń, wykonywana przez jednego wokalistę przy akompaniamencie dwóch gitar. Nazywane jest czasami portugalskim bluesem.

Fado

64.Podaj tytuł tego słynnego obrazu, jego autora oraz kraj z którego pochodzi.„Mona Liza” („Gioconda”), autor Leonardo da Vinci, Włochy

65.Jaką nazwę nosi widoczna na obrazku maskotka UE ?Syriusz

66.Ten kraj ma największą liczbę ludności wśród wszystkich krajów UE.

Niemcy

67. Współcześni mieszkańcy tego państwa UE wywodzą się przede wszystkim z różnych ludów, które osiedliły się w nim przed XII wiekiem – między innymi Celtów  i Normanów.Wielkiej Brytanii

68.Jaki kraj należący do UE zaznaczony jest na tej mapce ciemno brązowym kolorem? Jakie miasto jest jego stolicą?Bułgaria, Sofia.

69.Dlaczego na fladze Unii Europejskiej znajduje się 12 gwiazd? Co one symbolizują?Liczba gwiazd nawiązuje do starożytnej symboliki liczby 12 oznaczającej doskonałość i całość.

70.Wymień 3 cele ,na które Unia Europejska przeznacza pieniądze w ramach programu Comenius.

Comenius - jeden z czterech programów sektorowych Programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:-partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);-uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;-przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).http://comenius.org.pl/

71.Wymień kraje UE , które nie mają dostępu do żadnego morza.

Słowacja, Węgry, Austria, Czechy, Luksemburg

72.Od jakiego państwa należącego do UE jest zależna Grenlandia (ma autonomię)?

Od Danii

73.Jaką nazwę nosi najwyższy górski szczyt na terenie Unii  Europejskiej i jaką ma wysokość?Najwyższym szczytem Europy jest alpejska góra Mont Blanc (4811 m n.p.m.)

74.Na jakiej włoskiej wyspie bardzo dużym (ostatnio nieco mniejszym) problemem jest działalność mafii?

Na Sycylii

75.Wymień kraj należący do UE, który sąsiaduje z największą liczbą państw.

Niemcy (9 państw sąsiadujących)http://atlas.agp.pl/index.php?wyswietl=niemcy

76.Wymień państwo UE , do którego należą wyspy na Morzu Egejskim.

Grecja

77.Wymień kraje należące do UE, które mają powierzchnię większą od Polski.Francja, Hiszpania, Szwecja, Finlandia, Niemcyhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_powierzchni

78.Nad jakimi rzekami leżą: a)Paryż, b)Londyn , c)Rzym, d)Berlin ?

a)Paryż nad Sekwaną, b) Londyn nad Tamizą , c)Rzym nad rzeką Tyber, d)Berlin nad Hawelą i Sprewą

79.Jaki wulkan znajduje się niedaleko Neapolu? W jakim to jest państwie?

Wezuwiusz , Włochy

80. W jakim kraju i w jakim miesiącu obchodzone są dożynki chmielowe - Oktoberfest . 

W Niemczech, w październiku

81.W jakim kraju UE wytwarza się najwięcej serów?

We Francji

82. Jak się nazywa i symbolem jakiego miasta (w byłym państwie UE) jest ten zabytkowy most?Tower bridge, symbol Londynu

83.Wymień kraje UE ,mające dostęp do Morza Śródziemnego.

Francja, Włochy, Malta, Cypr, Hiszpania ,Słowenia, Grecja

84.W jakim kraju UE znajdują się góry Apeniny?

We Włoszech

85.Wymień kraje UE, w których dominującym wyznaniem jest luteranizm.

Estonia, Łotwa, Szwecja, Dania, Finlandia

86.Jakie kraje UE mają większą liczbę mieszkańców niż Polska?

Niemcy, Francja, W. Brytania, Włochy, Hiszpaniahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_liczby_ludno%C5%9Bci

87. Na terenie jakich państw należących do UE znajdują Karpaty?

Czech, Polski, Słowacji, Węgier, i Rumunii                        

88.Wymień państwa UE, których większość mieszkańców to Słowianie.

Bułgaria, Czechy, Polska, Słowacja, Słowenia , Chorwacja http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie

89.Wymień przynajmniej 8 półwyspów znajdujących się na terenie UE.

Apeniński, Bałkański, Jutlandzki, Skandynawski, Iberyjski, Bretoński, Cotentin (Półwysep Normandzki), Peloponez http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82wysep

90.Z jakiego kraju pochodził Don Kichot, tytułowy bohater powieści Miguela de Cervantesa?

Z Hiszpanii

91.Jaki kanał oddziela Francję od Wielkiej Brytanii ? Dzięki czemu można go przejechać pociągiem?

To kanał La Manche, w 1994 roku otwarto pod nim Eurotunel, w którym poruszają się pociągi http://pl.wikipedia.org/wiki/Eurotunel

92.Na terenie jakich państw UE znajdują się Alpy?

Słowenii, Austrii, Włoch, Niemiec i Francjihttp://pl.wikipedia.org/wiki/Alpy

93.Z jakiego kraju UE pochodzi autor „Smerfów”?

Z Belgii

94.Z jakiego kraju UE pochodzi autor „Pszczółki Mai”

Z Niemiec http://pl.wikipedia.org/wiki/Pszcz%C3%B3%C5%82ka_Maja

95.Z jakiego kraju UE wywodzi się potrawa: gulasz?

Z Węgier

96.Co to za budowla? W jakim mieście i jakim kraju UE się znajduje?Brama Brandenburska, w Berlinie, stolicy Niemiec

97.Jakie kraje UE mają dostęp do Morza Czarnego?

Bułgaria i Rumunia                http://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Czarne

98.Wymień niemieckojęzyczne kraje UE.

Krajami w większości niemieckojęzycznymi są Niemcy (95%, 78,3 mln), Austria (89%, 7,4 mln) i Luksemburg (0,48 mln)http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_niemieckoj%C4%99zyczna

99.Jakie to państwo UE i jak nazywają się części (jest ich 16) wchodzące w jego skład?To Niemcy, które podzielone są na 16 landów.

100. Podaj kraj i miasto, w którym swą siedzibę ma koncern produkujący samochody Fiat .

Turyn, Włochy

101.Jakie państwa obecnie należące do UE powstały po rozpadzie Jugosławii?

Słowenia i Chorwacja

102.Które z państw, obecnie należących o UE wchodziły kiedyś w skład Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich?

Litwa, Łotwa i Estonia

103.Podaj nazwę znanego szwedzkiego koncernu samochodowego.

Volvo

104. Patronem, jakiego kraju UE jest św. Patryk a jakiego św. Kazimierz?

Irlandii i Litwy

105. Z jakiego kraju UE pochodzi potrawa knedle?         

Z Czech

106.Jakie kraje UE mają dostęp do Morza Północnego?

Dania Szwecja, Niemcy, Belgia, HolandiaFrancja

107.Na terenie jakich państw UE znajdują się góry Pireneje?

Hiszpanii i Francji

108. W jakim państwie UE znajduje się Fatima- miejsce kultu religijnego?

W Portugalii

109.Jakie dwa państwa obecnie należące do UE wchodziły już w skład innej unii, którą podpisały w 1385 roku?

Polska i Litwa

110.Podaj nazwę najsłynniejszego francuskiego muzeum oraz tytuły przynajmniej 4 obrazów Leonarda da Vinci, które można w nim obejrzeć.

Luwr. „Mona Liza”, „Jan Chrzciciel”, „Św. Anna samotrzecia”, „Madonna wśród skał”

111.Jakie państwo UE ma najmniejszy obszar?

Malta

112.Jakie państwo UE zaznaczone jest na tej mapie ciemnozielonym kolorem?Holandia

113.Wymień państwa, które przystąpiły do UE w 1973 roku.

W. Brytania, Irlandia, Dania

114. Jakie miasto jest stolicą Malty a jakie Cypru?

Stolicą Malty jest Valletta a Cypru Nikozja

115.W którym mieście ma swoją siedzibę Europejska Agencja Ochrony Środowiska?

W Kopenhadze (Dania)

116.Z jakiej prowincji Hiszpanii wywodzi się terrorystyczna organizacja, walcząca o niepodległość tej części Hiszpanii?

Z Kraju Basków

117.Z jakiego państwa pochodzi zwyczaj ubierania choinki na święta Bożego Narodzenia?

Z Niemiec

118.W jakim mieście i jakim państwie odbywa się co roku sławny „wielkoszlemowy” turniej tenisowy na kortach Rolanda Garrosa ?

W Paryżu, we Francji  

TESTY WYBORU 

Ważne daty w Unii Europejskiej
 1. W którym roku wszedł w życie traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?
  1950
  1951
  1952
  1953
  2. W którym roku powstała Europejska Wspólnota Gospodarcza?
  1955
  1957
  1959
  1961
  3.W którym roku powstała Unia Europejska?
  1991
  1992
  1993
  1994
  4.W którym roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej?
  2004
  2005
  2006
  2007
  5.W którym roku do UE przystąpiły Dania, Irlandia i Wielka Brytania?
  1970
  1973
  1976
  1979
  6.Kiedy odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego?
  w 1979 roku
  w 1980 roku
  w 1981 roku
  w 1982 roku
  7.W którym roku do UE przystąpiła Grecja?
  1988
  1986
  1984
  1981
  8.Kiedy do UE przystąpiły Hiszpania i Portugalia?
  w 1999 roku
  w 1990 roku
  w 1986 roku
  w 1982 roku
  9.Kiedy do UE przystąpiły Austria, Finlandia i Szwecja ?
  w 1994 roku
  w 1995 roku
  w 1996 roku
  w 2000 roku
  10.Kiedy do UE przystąpiły Bułgaria i Rumunia?
  w 2007 roku
  w 2008 roku
  w 2009 roku
  w 2010 roku
Najważniejsze miasta w Unii Europejskiej
 1. W jakim mieście podpisano akt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali?
  Rzymie
  Berlinie
  Brukseli
  Paryżu
  2.W jakim mieście podpisano akt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?
  Rzymie
  Paryżu 
  Brukseli
  Berlinie
  3.W jakim mieście podpisano akt utworzenia Unii Europejskiej?
  Brukseli
  Londynie
  Maastricht
  Lizbonie
  4.W jakim mieście odbywa się większość obrad Parlamentu UE?
  Berlinie
  Brukseli
  Paryżu
  Frankfurcie
  5.W jakim mieście ma swą siedzibę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
  Luksemburgu
  Maastricht
  Strasburgu
  Hadze
  6.Gdzie znajduje się Europejski Trybunał Praw Człowieka?
  Luksemburgu
  Brukseli
  Madrycie
  Strasburgu
  7.W jakim mieście znajduje się Europejski Bank Centralny?
  Frankfurcie
  Hadze
  Marsylii
  Brukseli
  8.Gdzie mieści się Europejska Agencja Środowiska?
  Luksemburgu
  Madrycie
  Sztokholmie
  Kopenhadze
  9.Gdzie swą siedzibę ma Komisja Europejska - rodzaj rządu Unii Europejskiej?
  Luksemburgu
  Brukseli
  Paryżu
  Berlinie
  10.W jakim mieście w 2004 roku został podpisany Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy?
  Berlinie
  Paryżu
  Londynie
  Rzymie
NAJ w Unii Europejskiej
 1. Największe państwo UE to...
  Francja
  Niemcy
  Wielka Brytania
  Włochy
  2.Najmniejsze państwo UE to...
  Luksemburg
  Słowenia
  Malta
  Cypr
  3.Najdłuższa rzeka płynąca przez UE to...
  Pad
  Loara
  Ren
  Dunaj
  4.Najwyższy szczyt górski znajdujący się w UE to...
  Rysy
  Mont Blanc
  Dufourspitze
  Gerlach
  5.Największe , pod względem powierzchni jezioro na terenie UE to...
  Ilmień
  Pejpus 
  Saimaa
  Wener
  6.Największe pod względem głębokości (410 m) jezioro na terenie UE to...
  Como
  Garda
  Genewskie
  Bodeńskie
  7.Religią, której wyznawcami jest najwięcej obywateli UE jest...
  buddyzm
  judaizm
  chrześcijaństwo
  hinduizm
  8.Największa wyspa Unii Europejskiej to...
  Irlandia
  Spitsbergen
  Cypr
  Wielka Brytania
  9.Największy półwysep (800 000 km²) na terenie UE to...
  Półwysep Skandynawski
  Półwysep Iberyjski
  Półwysep Bałkański
  Półwysep Apeniński
Tradycyjne potrawy w państwach UE
 1. Knedliki
  Słowenia
  Węgry
  Rumunia
  Czechy
  2.Jogurt
  Rumunia
  Bułgaria
  Słowacja
  Grecja
  3.Paella
  Hiszpania
  Grecja
  Włochy
  Francja
  4.Chłodnik
  Łotwa
  Litwa
  Finlandia
  Szwecja
  5.Szynka ardeńska
  Niemcy
  Holandia
  Luksemburg
  Francja
  6.Stuffat Tal-Fenek (duszony królik)
  Malta
  Cypr
  Wielka Brytania
  Irlandia
  7.Potica, czyli rodzaj zawijanego ciasta z orzechami
  Dania
  Holandia
  Słowacja
  Słowenia
  8.Smorgåsbord, czyli bufet pełen smakowitych zakąsek
  Finlandia
  Szwecja
  Portugalia
  Dania
  9.Haluszki z bryndzą
  Słowacja
  Grecja
  Rumunia
  Włochy
  10.Risotto
  Włochy
  Holandia
  Francja
  Grecja
Stolice państw UE
 1. Ateny to stolica...
  Włoch
  Grecji
  Hiszpanii
  Polski
  Czech
  Portugalii
  Litwy
  2.Bruksela to stolica...
  Belgii
  Holandii
  Portugalii
  Włoch
  Słowenii
  Słowacji
  Hiszpanii
  3.Bratysława to stolica...
  Czech
  Słowacji
  Cypru
  Holandii
  Francji
  Portugalii
  Malty
  4.Budapeszt to stolica...
  Holandii
  Portugalii
  Bułgarii
  Węgier
  Malty
  Czech
  Słowenii
  5.Bukareszt to stolica...
  Malty
  Austrii
  Słowenii
  Rumunii
  Portugalii
  Luksemburga
  Irlandii
  6.Valletta to stolica...
  Portugalii
  Szwecji
  Luksemburga
  Finlandii
  Estonii
  Malty
  Słowacji
  7.Amsterdam to stolica...
  Portugalii
  Estonii
  Danii
  Holandii
  Luksemburga
  Słowenii
  Włoch
  8.Tallin to stolica...
  Belgii
  Finlandii
  Szwecji
  Danii
  Irlandii
  Austrii
  Estonii
Waluty państw UE, które nie wprowadziły euro
 1. Lew to waluta
  Rumunii
  na Węgrzech
  Bułgarii
  2.Korona to waluta
  Czech
  Litwy
  Łotwy
  3.Lit to waluta (do 2015 roku)
  Łotwy
  Litwy
  na Węgrzech
  4.Lej to waluta
  Rumunii
  Estonii
  Szwecji
  5.Forint to waluta
  Estonii
  Szwecji
  na Węgrzech
  6.Łat to (do 2014 roku) waluta
  Danii
  Łotwy
  Szwecji
  7.Korona to waluta
  Szwecji
  Wielkiej Brytanii
  Rumunii
  8.Korona to waluta
  Litwy
  Bułgarii
  Danii
  9.Korona to waluta (do 1 stycznia 2011 roku)
  Wielkiej Brytanii
  Polski
  Estonii
Najsłynniejsi twórcy pochodzący z państw Unii Europejskiej

1. 

Kompozytor Jan Sibelius

A.

Szwecja

B.

Finlandia

C.

Holandia

2. 

Kompozytorzy: Wolfgang Amadeusz Mozart i Franz Schubert

A.

Austria

B.

Niemcy

C.

Włochy

3. 

Elias Canetti - laureat nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1981 roku

A.

Rumunia

B.

Włochy

C.

Bułgaria

4. 

Kompozytorzy Antonin Dworzak i Bedrich Smetana

A.

Słowacja

B.

Słowenia

C.

Czechy

5. 

Filozof Zygmunt Freud

A.

Dania

B.

Austria

C.

Niemcy

6. 

Bajkopisarz Hans Christian Andersen

A.

Niemcy

B.

Szwecja

C.

Dania

7. 

Kompozytor i poeta Jacques Brel

A.

Belgia

B.

Francja

C.

Holandia

8. 

Pisarz Milan Kundera

A.

Słowacja

B.

Czechy

C.

Słowenia

9. 

Malarze: Auguste Renoir, Claude Monet, Paul Cezanne, Paul Gauguin i Henri Matisse

A.

Francja

B.

Włochy

C.

Grecja

10. 

Kompozytorzy: Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven i Ryszard Wagner

A.

Niemcy

B.

Austria

C.

Holandia

11. 

Kompozytor Mikis Theodorakis

A.

Słowenia

B.

Cypr

C.

Grecja

12. 

Kompozytorzy: Franciszek Liszt i Bela Bartók

A.

Rumunia

B.

Węgry

C.

Słowacja

13. 

Pisarze: James Joyce, Samuel Beckett, Oskar Wilde i George Bernard Shaw

A.

Wielka Brytania

B.

Hiszpania

C.

Irlandia

14. 

Z tego państwa pochodzą m.in Leonardo da Vinci i Michał Anioł

A.

Włochy

B.

Francja

C.

Holandia

15. 

Malarze: Rembrandt , Jan Vermeer i Vincent van Gogh

A.

Belgia

B.

Holandia

C.

Niemcy

16. 

Kompozytor Fryderyk Chopin

A.

Polska

B.

Włochy

C.

Irlandia

17. 

Pisarz Eugène Ionesco 

A.

Rumunia

B.

Grecja

C.

Włochy

18. Malarze: Diego Velazquez ,Pablo Picasso i Francisco Goya.

 

A.

Grecja

B.

Francja

C.

Hiszpania

19. 

Reżyser Ingmar Bergman

A.

Estonia

B.

Szwecja

C.

Łotwa

20. 

Pisarz William Szekspir

A.

Irlandia

B.

Włochy

C.

Wielka Brytania


 Najważniejsze liczby i osoby UE
 1. Ile państw należy do UE ?
  12
  18
  25
  27
  2.Ile jest języków urzędowych w UE ?
  8
  13
  24
  27
  3.Jaka obecnie jest liczba ludności UE ?
  400 milionów
  500 milionów
  600 milionów
  700 milionów
  4.Jaka jest powierzchnia wszystkich krajów UE?
  4 476 000 km²
  5 324 782 km²
  6 324 782 km²
  7 324 782 km²
  5.Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego był  w latach 2009 -2012...
  Herman Van Rompuy
  Jerzy Buzek
  José Barroso
  Viviane Reding
  6.Przewodniczącym Rady Europejskiej jest obecnie...
  Charles Michel
  Dacian Cioloş
  László Andor
  Donald Tusk
  7.Komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu UE był w latach 2010 – 2014 …
  Dariusz Wolski
  Angela Merkel
  Janusz Lewandowski
  Adam Bielan
  8.Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest...
  Jean-Claude Juncker
  Ursula von der Leyen
  László Andor
  Joaquín Almunia
  9.Wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jest...
  Josep Borrell
  Karel De Gucht
  Catherine Ashton
  Michel Barnier
  10.Przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego jest obecnie...
  Jean-Claude Trichet
  Günther Oettinger
  John Dalli
  Christine Lagarde
Test o Unii Europejskiej -autor Jeremi Wroński 
 1. Z iloma państwami graniczą Niemcy?
  9
  6
  28
  2
  2.Jaka jest narodowa potrawa Węgrów?
  ostry gulasz 
  lody włoskie
  pierogi
  pizza
  3.Ile państw jest w Unii?
  28 
  27
  40
  12
  4.Gdzie jest wieża Eiffela?
  w Polsce
  we Francji 
  w Niemczech 
  we Włoszech
  5.Czy Polska jest w Unii?
  tak
  nie
  6.Czym jest Syriusz ?
  flagą
  hymnem
  godłem
  maskotką
  7.Jaką nazwę nosi hymn Unii Europejskiej ?
  Oda do wolności
  Mazurek Dąbrowskiego
  Oda do radości
  Marsylianka
  8.Ile gwiazd jest na fladze Unii ?
  11
  21
  12
  10

Dwa ćwiczenia: autor Kamil Gwóźdź

Test o symbolach unijnych - autor Michał Szwej 

1. Od którego roku flaga unijna jest oficjalnym symbolem UE: 

a) od 1983 b) od 1985 c) od 1993 

2. Kto był autorem projektu flagi UE:

a) Arsene Heitz b) Robert Schuman c) Fryderyk Schiller 

3. Ile złotych gwiazd znajduje się na fladze UE: 

a) 10 b) 12 c) 22     

4. Flaga UE wcześniej była symbolem:    

a) Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej b) Rady Europejskiej c) Rady Europy 

5. Które z dzieł muzycznych Ludwiga van Beethovena zostało zaaranżowane do hymnu UE:

a) VII Symfonia A-dur   b) finał IX Symfonii c) V Symfonia C-moll op. 67    

6. Kto zaaranżował Symfonię Ludwiga van Beethovena dla potrzeb hymnu UE: 

a) Herbert von Karajan b) Witold Lutosławski) Hans Werner Henze 

7.  Kto napisał tekst hymnu UE: 

a) Jean Monnet  b) Fryderyk Schiller c) Robert Schuman 

8. Kto przetłumaczył  tekst hymnu UE na język polski: 

a) Czesław Miłosz b) Konstanty Ildefons Gałczyński c) Wisława Szymborska 

9. Jak nazywa się oficjalna maskotka UE: 

a) Syriusz b) Orion c) Pegaz 

10. Nazwa maskotki UE pochodzi od: 

a) postaci mitologicznej b) postaci biblijnej c) najjaśniejszej gwiazdy na niebie

 Kraje UE według liczby ludności - w milionach (Wielka Brytania nie należy już do Unii Europejskiej)

Kraje UE według powierzchni - w tysiącach kilometrów kwadratowych

Historia udziału uczniów SP 67 w Katowicach w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej.

 Od 18 lat konkurs ten jest organizowany przez katowicki Pałac Młodzieży. 

Uczniowie naszej szkoły mogą pochwalić się wieloma w nim sukcesami . 

Oto najważniejsze z nich.

W 2010 roku jego zwycięzcami byli Michał Cofała i Jakub Kucharczyk. 

W roku 2011 drużyna w składzie - Julia Ogrodowczyk, Mateusz Bryła - zajęła 3 miejsce. 

W 2013 roku wygrali Jeremi Wroński z Michałem Szwejem. 

W 2015 roku wyróżnienie zdobyła drużyna złożona z Michała Nowakowskiego i Krzysztofa Emerlinga. 

W 2016 roku najlepsi okazali się Przemysław Bernaś z Kamilem Musiołem a na miejscu 3 uplasowali się Marta Marks z Jankiem Kanią. 

W 2017 roku Janek Kania z Kamilem Musiołem zajęli 2 miejsce.Tu można zobaczyć krótką impresję filmową z finału a tutaj drugą.

Drugą drużynę stanowili Seweryn Nowak ( 6 c ) i Ola Majda ( 4 d ).

W 2018 roku uczniowie naszej szkoły powtórzyli wynik sprzed 2 lat , zajmując 1 i 3 miejsce ! Zwyciężyła para: Janek Kania i Kamil Musioł . Trzecie miejsce zajęli Ola Majda z Pawłem Braksatorem. 

W 2019 roku 3 miejsce zajęła drużyna klas młodszych w składzie Ola Majda , Marta Tykarska . 

W klasach starszych reprezentację szkoły stanowili Piotrek Wieczorek i Paweł Braksator .

W 2020 roku drużynę klas młodszych stanowili Ola Majda (która po raz czwarty startowała w tym konkursie!) oraz Łukasz Szot.

W drużynie klas ósmych test konkursowy pisali Ania Pióro i Paweł Braksator. 4 marca na stronie internetowej Pałacu Młodzieży ukazały się wyniki. Okazało się ,że ponownie osiągnęliśmy wielki sukces. Pierwsze miejsce w najmłodszej kategorii wiekowej zdobyła nasza drużyna w składzie Ola Majda (VII d) , Łukasz Szot (VII b) ! 
W sumie było to już 5 zwycięstwo uczniów SP 67 w tym konkursie! 
Oprócz tego raz mieliśmy też miejsce drugie i 5 razy miejsce trzecie.

21 maja 2019 roku odbył się pierwszy etap międzyszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

Organizowany jest on już od kilkunastu lat przez SP 47 i ma zawsze formę podobną do telewizyjnego teleturnieju 1 z 10 . Jest kilka rund i jedna z nich polega na wyborze następnego odpowiadającego . Pytania na ogół są bardzo trudne - np. co znajduje się na awersie monety euro na Malcie, ale też trzeba mieć trochę szczęścia by awansować do kolejnych rund.

Startujący w nim uczniowie naszej szkoły - Marta Tykarska , Piotrek Wieczorek , Janek Kania i Paweł Braksator - w komplecie zakwalifikowali się do etapu drugiego , który odbył się 28 maja.

W etapie tym najlepiej zaprezentował się Janek, który zajął 7 miejsce (powtórzył w ten sposób swój wynik sprzed 2 lat).

21 stycznia 2019 roku odbyły się w SP 67 eliminacje szkolne do organizowanego przez Pałac Młodzieży Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. 23 maja 2018 roku dwoje uczniów SP 67 - Ola Majda i Paweł Braksator -  wzięło udział w finale Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej.Spisali się bardzo dobrze. Paweł zajął 5 miejsce - co jest drugim wynikiem ucznia naszej szkoły w kilkunastoletniej historii tego konkursu i naszego w nim udziału. Ola była 7.

18 maja 2016 odbył się Finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Naszą szkołę reprezentowali w nim Marta Marks, Kamil Musioł i Przemek Bernaś . Po raz pierwszy w historii tego konkursu byliśmy reprezentowani w finale przez 3 uczniów ! Najwyższe spośród nich, 6 miejsce wywalczył w nim Przemek.

13 stycznia 2016 roku w SP 67 w Katowicach odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej. Wystartowało w nich 11 uczniów z klas IV - VI.

12 maja 2015 roku Martyna Kania i Michał Nowakowski wzięli udział w finale międzyszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 47 w Katowicach. Michał zajął 6 miejsce a Martyna była 10.

28 maja 2015 roku uczniowie naszej szkoły - Martyna Kania, Julia Nabiałkowska i Michał Nowakowski (wszyscy z VI a) - wzięli po raz pierwszy udział w międzyszkolnym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej "United Europe and Me" organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Katowicach. Zajęli w nim drużynowo 3 miejsce.

11 maja 2012 roku w  finale międzyszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej naszą szkołę bardzo dobrze reprezentował Jeremi Wroński z klasy V b.

12 stycznia 2010 roku odbyły się eliminacje do wojewódzkiego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.  Oto ich wyniki:
1.Mateusz Bryła ,klasa VI c - 51 punktów (+ dodatkowo 3)
2.Julia Ogrodowczyk, klasa V c - 51 punktów
3.Jeremi Wroński, klasa IV b - 49,5 punktu
4.Bartosz Dudzic, klasa V b - 49 punktów
Pozostałe miejsca w eliminacjach zajęli:
5.Zosia Nowakowska , klasa IV a - 41 punktów
6.Paulina Balwierz, klasa VI c - 38 punktów
7.Julia Michuta, klasa IV a - 35 punktów
8.Ania Kudela, klasa VI a - 34,5 punktu
9.Rafał Banaś, klasa VI b - 34 punkty
10.Irek Urgacz, klasa V b - 33,5 punktu
11.Julia Kosek, klasa V c; Paweł Poniatowski, klasa V a - 29 punktów
13.Zuzia Lonser, klasa IV b - 27 punktów
14.Maciej Wiśniewski, klasa VI a - 23,5 punktów
15.Asia Bendkowska, klasa V a - 20 punktów
16.Filip Ślęzak, klasa V b - 19,5 punktu
17.Dawid Pieda, klasa V b - 18,5 punktu
18.Andrzej Rakoczy, klasa V a - 18 punktów

W finale międzyszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej ,który odbył się 14 maja 2009 roku w SP 47 trzecie miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły Agnieszka Kołodziej z klasy VI d ! Bardzo dobrze zaprezentował się także Michał Cofała z klasy V d.