E-podręcznik

1.    Człowiek w społeczeństwie

QUIZ

2.    Grupy społeczne

3.    Komunikacja i autoprezentacja

4.    Życie rodzinne

5.    Edukacja i praca

6.    Ekonomia na co dzień

Podsumowanie i test

Fakty i opinie

1.    Czym są prawa człowieka

2.    Katalog praw człowieka

3.    Ochrona praw człowieka

4.    Bezpieczeństwo nieletnich

5.    Służby ochrony prawa

Podsumowanie i test

Fakty i opinie

1.    Czym jest samorząd?

2.    Gmina – podstawowa jednostka samorządu


Autor: Monika Gaborek , nauczycielka historii w Katolickiej Szkole Podstawowej przy Parafii Św. Heleny w Nowym Sączu.

3.    Powiat i województwo.

4.    Obywatele a władza samorządowa

Podsumowanie i test

Fakty i opinie

1.    Naród i ojczyzna

2.    Obywatelstwo i narodowość

3.    Czym jest patriotyzm?

4.    Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

5.    Tolerancja i przejawy ksenofobii

Podsumowanie i test

Fakty i opinie

1.    Państwo i demokracja

2.    Polska państwem demokratycznym

3.    Sejm i Senat RP

4.    Prezydent i Rada Ministrów

5.    Sądy i trybunały

6.    Organizacje pozarządowe

7.    Media i opinia publiczna

Podsumowanie i test

Fakty i opinie

1.    Organizacje międzynarodowe

2.    Unia Europejska

3.    Polska w Unii Europejskiej

4.    Problemy współczesnego świata

5.    Konflikty zbrojne na świecie

Podsumowanie i test

Fakty i opinie


Samorząd gminny.

Ćwiczenia do pobrania

Ćwiczenia online